POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE I ZAŠTITE ZDRAVLjA I BEZBEDNOSTI NA RADU

JKP "PUT" svoj poslovni uspeh zasniva na proizvodima i uslugama niskogradnje koji su u potpunosti usaglašeni sa zahtevima važećih zakona, propisa, tehničkim standardima i zahtevima korisnika , radi postizanja njihovog maksimalnog zadovoljavanja.

JKP "PUT" želi da zadrži postojeću i osvoji vodeću poziciju na tržištu Republike Srbije u oblasti proizvodnje proizvoda i pružanja usluga iz njegove poslovno-proizvodne ponude.

JKP "PUT" stalno poboljšava ukupne performanse poslovanja.

JKP "PUT" stalno poboljšava performanse proizvedenih proizvoda i pruženih usluga i osvaja nove proizvode i tržište.

JKP "PUT" utvrđene strateške ciljeve ostvaruje sproveđenjem i stalnim poboljšanjem efikasnosti Sistema menadžmenta kvalitetom (SRPS ISO 9001:2008), Sistema upravljanja zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001:2005) i Sistema upravljanja zdravljem i bezbednosti na radu (OHSAS 18001:2007) što obuhvata:

-Utvrđivanje i ispunjavanje zahteva kupaca radi povećanja njihovog zadovoljenja.
-Lidersku ulogu rukovodstva u svim procesima Sistemima menadžmenta kvalitetom, Sistema upravljanjem zaštitom životne sredine i Sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu,
-Upravljanje identifikovanim značajnim aspektima životne sredine i značajnim aspektima po zdravlje i bezbednost na radu kroz kontrolisanu primenu mera za smanjenje zagađenja i smanjenje rizika,
-Iskorišćenje proizvodnih i kreativnih potencijala svakog zaposlenog,
-Planiranje, sprovođenje, proveravanje i preispitivanje svih procesa Sistema menadžmenta kvalitetom, Sistema zaštite životne sredine i Sistema upravljanja zdravljem i bezbednošću na radu,
-Upravljanje svim procesima menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka i informacija,
-Razmatranje prigovora, mišljenja i predloga svih zainteresovanih strana radi preduzimanja mera za njihovo uključivanje u sopstvene napore za poboljšavanje,
-Razvoj obostrano korisnih odnosa sa komitentima i javnošću.

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Breaking news

15.05.2014.год.Планирани радови се одлажу због лоших временских услова Read more     17.9.2013. god. Popravka ulica u Kovilju Read more     28/29.11.2011. год. Дневни извештај Зимске службе Read more     22.09.2011. год. Припремни радови у Улици Николе Пашића Read more     20.04.2011. god. Priprema za nadzor Akreditacionog tela Srbije Read more     20/21.01.2011.god. Dnevni izveštaj Zimske službe Read more     Дневни извештај Read more     Dnevni izveštaj Read more     Дневни извештај Read more     Смотра Зимске службе Read more     Successfully completed works Paster Street Read more     The choice of a new union president Read more