Special organizational units

 

Kao posebna jedinica za kontrolu i ispitivanje (nezavisno prilikom utvrđivanja rezultata), organizovano je:

    Odeljenje laboratorije

 

Izvan Sektora, kao posebna organizaciona jedinica, organizovana je:

     Pomoćnik direktora za poslove koordinacije, razvoja i investicija
     Služba za sisteme, marketing i odnose sa javnošću

 

Radna mesta koja ne pripadajau ni jednoj od organizacionih jednica, a čiji su izvršioci neposredno odgovorni direktoru preduzeća, su:
                                   Saradnik direktora za poslovne odnose
                                   Savetnik
                                   Predstavnik rukovodstva za kvalitet
                                   Stručni saradnik za informatičke poslove
                                   Referent III za informatičke poslove

 

      Služba za javne nabavke i komercijalne poslove

          • Odeljenje za sprovođenje postupaka javnih nabavki
          • Odeljenje za realizaciju javnih nabavki i komercijalne poslove
          • Odeljenje magacina

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Breaking news

15.05.2014.год.Планирани радови се одлажу због лоших временских услова Read more     17.9.2013. god. Popravka ulica u Kovilju Read more     28/29.11.2011. год. Дневни извештај Зимске службе Read more     22.09.2011. год. Припремни радови у Улици Николе Пашића Read more     20.04.2011. god. Priprema za nadzor Akreditacionog tela Srbije Read more     20/21.01.2011.god. Dnevni izveštaj Zimske službe Read more     Дневни извештај Read more     Dnevni izveštaj Read more     Дневни извештај Read more     Смотра Зимске службе Read more     Successfully completed works Paster Street Read more     The choice of a new union president Read more