29.8.2016.год. Поправке коловоза на раскрсницама код Сателитске пијаце и на Темеринском путу

Током друге половине августа месеца, грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ Нови Сад су поред редовних радова на одржавању саобраћајница, извршиле поправку коловоза на две веома фреквентне раскрснице у Новом Саду са изразитим саобраћајним оптерећењем.

15.8.2016.год. Радови у приградским насељима: Будисава, Буковац, Каћ, Футог...

Током августа месеца, користећи време годишњих одмора и школски распуст, радници ЈКП“ПУТ“ Нови Сад су наставили интензивно да раде на санацији оштећених делова коловоза како у граду тако и у приградским насељима.

22.7.2016.год. Ноћни рад на обележавању хоризонталне сигнализације током јула месеца

Одељење сигнализације ЈКП“ПУТ“ је са две екипе , у оквиру текућег одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације, од 10.јула почело са ноћним радом. Тако је у периоду од 10. до 22.јула завршено обележавање пешачких прелаза на раскрсници Булевара ослобођења, Футошке и Јеврејске улице а затим и раскрснице укрштања Булевара цара Лазара са улицама: цара Душана, Шекспировом, Фрушкогорском, Стражиловском и излаз са СПЕНС-а.

11.7.2016.год. Ресертификационо оцењивање Интегрисаног система управљања у ЈКП“ПУТ“

Дана 4-6.7.2016. године екстерни оцењивачи сертификационе куће „ПАНЦЕРТ“ Нови Сад, извршили су надзорно оцењивање Система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008 и ресертификационо оцењивање Система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду према захтевима Стандарда СРПС ОХСАС 18001:2008. и Система управљања заштитом животне средине према захтевима Стандарда СРПС ИСО 14001:2005.
Оцењивачки тим није установио неусаглашености и дао је предлог комисији за продужење рока важења сертификата за наредне три године.
 

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније