ИНФОРМАЦИЈЕ О ФОРМИРАЊУ РАЧУНА ЗА МЕСЕЦ СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Обрада рачуна обједињене наплате комунално-стамбених услуга за месец  октобар 2023. године је завршена. У дистрибуцији ће се наћи 183.143 рачуна за стамбене просторе и 11.954 рачуна за пословне просторе.

 

 
Период за обрачун камате: за стамбене просторе је  од  09/2022 до 07/2023 и за пословне просторе је од 09/2020 до 07/2023 године.
 
 
 
У акцији Плава кућна рачунаљка број ослобођених обвезника у овом месецу је 364( 1452 мин. број бодова).
 
 
 
Закључком Скупштине Града Новог Сада из октобра 2011. године, Новосађанима који редовно измирују своје обавезе према Градском комуналном систему омогућено је ослобађање плаћања укупне обавезе једномесечног рачуна.