4.7.2016.год. Ресертификационо оцењивање лабораторија

Дана 29-30.06.2016.године оцењивачки тим Акредитационог тела Србије извршио је ресертификационо оцењивање лабораторије ЈКП „ПУТ“ за геомеханику и асфалт, према захтевима стандарда СРПС ИСО 17025:2006. на локацијама Руменачка 150а и на асфалтној бази у Руменци.

30.06.2016. god. Преглед радова у јуну месецу

Током јуна месеца, и поред понекад високих темпаратура, грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ Нови Сад су несмањеним интензитетом наставиле са пословима на одржавању коловоза, бициклистичких и пешачких стаза, по усвојеном годишњем плану одржавања, инспекцијским и налозима надлежних органа.

5.6.2016.год. Радови на редовном одржавању саобраћајница

Више грађевинских екипа ЈКП“ПУТ“ Нови Сад обавља низ послова на санацији коловоза, тротоара и бициклистичких стаза на целој територији града и у приградским насељима.
У Ветернику се у Улици цара Душана силног врши припрема подлоге за уградњу асфалта и израда банкина од земље и колских улаза од струганог асфалта, у Улици Бранка Илића се врши уређење банкина а у Улици Миливоја Живановића уз висинско регулисање шахтова, израду банкина, врши се и уградња асфалтног слоја. У Каћу се врши поправка коловоза у улицама: Омладинска, Бранка Козарева и на старом каћком путу, уз уређење банкина.

20.5.2016.год. Припрема за одржавање ауто-трке на Мишелуку

Грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ Нови Сад заједно са службом сигнализације, ових дана раде на припреми и поправкама саобраћајница на којима ће се у суботу и недељу (21-22.мај) традиционално одржати ауто-трка на Мишелуку.

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније