Историјат

 

 

 

 


Предузеће је основао, 3.јануара 1949. године, Градски народни одбор у Новом Саду, са циљем да оно гради, поправља и одржава градске улице, путеве и тротоаре, те да град Нови Сад снабдева каменим материјалом потребним за ове радове. Приликом оснивања предузећа машине и опрема које су му додељене биле су у просеку старе 50 година и веома дотрајале.

 На основу те и друге архивске грађе поуздано се зна да је предузеће исте намене, а чији је следбеник ЈКП “Пут” постојало и деценијама пре тога. Начин рада предузећа се потпуно изменио у току последњих пола века. Просто је незамисливо да су се накада путеви градили помоћу дрвених ваљака, дрљача, које су вукли коњи, а да се аспфалт кувао у великим лонцима на самом градилишту.   
   

Континуираном педесетогодишњом присутношћу у животу града предузећу се мењао статус, оно се прилагођавало актуелним друштвеним и политичким потребама, али је увек имало за циљ што ефикасније задовољене потреба грађана. Са развојем технике и убрзаном изградњом града после II светског рата, дошло је до значајних промена у грађевинарству у целој земљи па и у нашој фирми. 70-тих година, са најсавршенијим машинама, тог времена "ПУТ" је градио новосадске булеваре, који су постали његово обележје.   
  

Од 1989. године Комунална радна организација за путеве “Пут” организована је као јавно предузеће и послује као једно од градских јавних комуналних предузећа, које обавља делатност од општег интереса за функционисање  Града Новог Сада.

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније