INFORMÁCIE O VYTVORENÍ ÚČTU NA MESIAC Marec 2024

Spracovanie jednotného vyúčtovania komunálne a bytové služby za mesiac Marec 2024 je ukončené. Distribúcia bude zahŕňať 184.863  účtov pre bytové priestory a 12.246  účtov pre obchodné priestory.

Obdobie pre výpočet úroku: pre bytové priestory je od 03/2023 do 01/2024 a pre obchodné priestory od 03/2021 do 01/2024.

V akcii Modrý domáci počítač je tento mesiac oslobodených užívateľov 330 (1487 min. počet bodov).

Záverom Zhromaždenia mesta Nový Sad z októbra 2011 sa umožnilo občanom Nového Sadu, ktorí si pravidelne vyrovnávajú svoje záväzky voči mestskému komunálnemu systému, oslobodiť ich od platenia celkového záväzku jednomesačného účtu.