5.4.2012. god. Resertifikaciono ocenjivanje SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM

Dana 03. i 04. aprila 2012. godine ocenjivački tim „PANCERTA“-a iz Novog Sada izvršio je resertifikaciono ocenjivanje SISTEMA MENADŽMENTA KVALITETOM prema zahtevima Standarda  SRPS ISO 9001:2008 i redovno nadzorno ocenjivanje SISTEMA UPRAVLJANJA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU prema zahtevima Standarda SRPS OHSAS 18001:2008 u JKP „PUT“  Novi Sad.
Prilikom provere svih organizacionih celina i aktuelnih gradilišta, ocenjivači nisu evidentirali neusaglašenosti.

 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije