03.08.2013.год. Основна средства по партијама-I
Врста поступка: Отворени
Предмет ЈН: Основна средства по партијама
Редни број ЈН: 17 /13-ОП

02.08.2013.год. Основнo средствo-Трактор
Врста поступка: Отворени
Предмет ЈН: Основно средство-Трактор
Редни број ЈН: 18/13-ОП

30.07.2013.год. Основна средства-по партијама
Врста поступка: Отворени
Предмет ЈН: Основна средства по партијама
Редни број ЈН: 16/13-ОП
Питања и одговори

26.07.2013.год. Квалификациони поступак обликован по партијама-Радови
Врста поступка: Отворени
Предмет ЈН: Квалификациони поступак обликован по партијама-Радови
Редни број ЈН: 02/13-ОП

26.07.2013.год. Финансијске услуге- банкарска гаранција
Врста поступка: Мала вредност
Предмет ЈН: Финансијске услуге- банкарска гаранција
Редни број ЈН: 02/13-МВ

24.07.2013.год.  Финансијске услуге-краткорочни кредит
Врста поступка:Отворени
Предмет ЈН: Финансијске услуге-краткорочни кредит
Редни број ЈН: 14/13-ОП
Питања и одговори везани за конкурсну документацију-5 од 24.07.2013.

Предмет ЈН: Финансијске услуге-краткорочни кредит
Редни број ЈН: 14/13-ОП
Питања и одговори везани за конкурсну документацију:17.07.2013.
Остала документација везана за конкурс: 17.07.2013.
Питања  и одговори везани за конкурсну документацију-4:19.07.2013.
Остала документација везана за конкурс: 19.07.2013.

 

17.07.2013.год. Претходно обавештење
Врста поступка:Отворени
Предмет ЈН: Добра-Индустријска со за посипање путева

17.07.2013. Финансијске услуге-краткорочни кредит
Врста поступка:Отворени
Предмет ЈН: Финансијске услуге-краткорочни кредит
Редни број ЈН: 14/13-ОП
Питања и одговори везани за конкурсну документацију:17.07.2013.
Остала документација везана за конкурс: 17.07.2013.

 

Предмет ЈН: Финансијске услуге-краткорочни кредит
Врста поступка:Отворени
Редни број ЈН: 14/13-ОП
Питања и одговори везани за конкурсну документацију:10.07.2013.
Остала документација везана за конкурсну документацију:10.07.2013.

Врста поступка:Отворени
Предмет ЈН: Путне боје за танкослојне ознаке на коловозу
Редни број ЈН: 15/13-ОП
Друга измена конкурсне документације:05.07.2013.

 

19.06.2013.год. Позив за подношење пријава  и Конкурсна документација
Врста поступка:Квалификациони-прва фаза
Предмет ЈН: Резервни делови за транспортна средства,грађевинске машине ,прикључне и радне машине и путничка возила по партијама
Редни број ЈН: 01/13-КП
Питања и одговори везани за конкурсну документацију:05.07.2013.

 

14.06.2013.год. Позив за подношење понуда
Врста поступка:Отворени
Предмет ЈН: Грађевински материал по партијама
Редни број ЈН: 13/13-ОП
Трећа измена конкурсне документације: 06.07.2013.

 

Врста поступка:Отворени
Предмет ЈН: Путне боје за танкослојне ознаке на коловозу
Редни број ЈН: 15/13-ОП
Трећа измена конкурсне документације:06.07.2013.

 

05.07.2013.год.Позив за подношење понуда
05.07.2013.год.Конкурсна документација
Врста поступка:Отворени
Предмет ЈН: Основна средства- по партијама
Редни број ЈН: 16/13-ОП

 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније