Преговарачки поступак

Датум објављивања Број јавне набавке Назив Документација Рок за достављање понуда Напомена
18.07.2016. 03/16-1-ОП-ПП Остали грађевински материјал I - Партија 2 : Шљунак природни Преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење понуда
19.04.2016. 22/15-OП-ПП Испорука природног гаса
12.04.2016. 03/16-ОП-ПП ОСТАЛИ ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ I- Готов бетон 21.04.2016.
22.10.2015. 73/15-ПП Одржавање интегралног информационог система MIS2 OPEN 29.10.2015.
28.08.2015. 61/15-ОП-ПП БИТУМЕН И БИТУМЕНСКЕ ЕМУЛЗИЈЕ II: Партија 1: Полимер битумен PmB 45/80-65 и Партија 2: Полимер-модификована битуменска емулзија PmB KN-6
13.08.2015. 61/15-OП-ПП-3 БИТУМЕН И БИТУМЕНСКЕ ЕМУЛЗИЈЕ II Партија 3: Целулозна влакна за производњу асфалтне масe 20.08.2015.
12.08.2015. 07/15-ОП-ПП Остали грађевински материјал IV-Партија 1: Сливничке решетке, Партија 2: Сиви лив-шахт поклопац, Партија 3: ПВЦ цеви
26.06.2015. 04/15-OП-ПП Остали грађевински материјал II - Партија 1: Бетонски ивичњаци;Партија 2: Бетонска галантерија за поплочавање ;Партија 3: Бетонске каналете за одвод воде,
29.05.2015. 03/15-OП-ПП Остали грађевински I: Партија 1- Песак речни; Партија 2-Шљунак природни; Партија 3 - Шљунак природни 03.06.2015.
09.06.2015. 11/15-ОП-ПП Потрошни материјал.Остали потрошни материјал 15.06.2015.

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније