Ко врши надзор над радовима ЈКП „Пут“ ?

Област  надзора над радовима дефинише више законских аката.
Надзор над радовима врши стручно, овлашћено лице инвеститора. У области делатности ЈКП „ПУТ-а“, када се ради о радовима које обављамо за нашег оснивача и налогодавца (Град Нови Сад), надлежне су стручне службе  ЈП „ЗИГ“, а над државним путевима то су стручне службе ЈП „Путеви Србије“.

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније