Надзорни одбор

председник:
МИШЕЛ САБО

чланови:

ЉУБИНКА БОРИЧИЋ

МИЛАН АНТИЋ, из реда запослених

 

Биографије:

Мишел Сабо (рођен 21.08.1970.год.) дипломирани грађевински инжењер за путеве и железнице (Грађевински факултет у Београду). Члан је ревизоне комисије за стручну контролу објеката за државу (за територију Војводине од 2006.год. до 2015.год.), члан је инжењерске коморије Србије и члан је инжењерске коморе Црне Горе. Професионално опредељење везано је за пројектовање, надзор и извођење : путева, железница и аеродрома. У досадашњем раду обављао је низ руководеђих функција на значајним пројектима у Србији и Црној Гори. Тренутно је запослен  у пројектном бироу на радном месту директора.
Председник Надзорног одбора на предлог оснивача.
 

Љубинка Боричић ( 15.09.1945 Књажевац ,СФРЈ Југославија) дипломирани грађевински инжењер саобраћајно конструктивног смера ( Грађевински факултет у Нишу), поседујем лиценце за пројектовање и извођење радова: 312532504; 311813204; 412532504;411Е67110 и лиценцу судског вештака.
Прво запослење у трајању од пет година у пројектном бироу Урбанизм ООУР „Архитектура“ Нови Сад , као пројектант и надзорни орган .Након тога две године у Новограпу ООУР „Техника“ на истим послова . Остатак радног стажа, до одласка у пензију, запослена у АД „Атеље“ Нови Сад радећи на пословима пројектанта ,надзорног органа и одговорног извођача радова. За време рада у АД „Атеље“ Нови Сад била руководилац пројектног бироа и шеф грађевинске оперативе.
У току рада учествовала у пројектовању и извођењу разноврсних(различите намене) грађевинских објеката и конструкција: индустријских хала(Нива Нови Сад) , темеља индустријске опреме посебне намене(Победа, НИТ , Хинс), бензиске пумпе,угоститељски објекти, војни објекти, склоништа, школска игралишта, саобраћајница, бициклистичких стаза..
После одласка у пензију основала Биро за пројектовање и извођење грађевинских радов „ТЕХНИКА“ Нови Сад и наставила активно бављење пословима пројектовања и извођења грађевинских објеката различите намене : Адаптација и санација објеката Савеза глувих и Савеза слепих и слабовидих особа Војводине, изградња магацинско- продајног простора „ТЕХНОГАС“ Нови Сад са прилазним саобраћајницама, платоом, паркингом, темељима за цистерне гаса и пратеће опреме, водоводом и канализацијом, спољном и унутрашњом расветом ; пешачке стазе у Бачком Јарку итд.
Тренутно ангажована као Надзорни орган на изградњи православних храмова на територији Новог Сада и објектима приватне намене, такође и на обављању послова судског вештака.
Члан Надзорног одбора на предлог Оснивача.

Милан Антић ,рођен 13.01.1957.године. На Економском факултету у Субитици стекао је звање дипломирани економиста. Има богато радно искуство у организовању, руковођењу и управљању привредним друштвима.
У досадашњем раду обављао је низ значајних функција , од којих издвајамо : Заменик генералног директора Радио Телевизије Нови Сад и генералног директора „Дневник“ Нови Сад.
Од 2013.године је запослен у Јавном комуналном предузећу "Пут" Нови Сад на пословима интерне ревизије.
Члан Надзорног одбора из редова запослених.
 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније