Uprava

V.D. direktor:
Dušan Radojičić,dipl.ekonomista
 
Pomoćnik direktora za ekonomsko pravne poslove:
Radmila Kerezović,dipl.ekonomista
 
Pomoćnik direktora za tehničke poslove:
Meri Mejić, dipl.građ.inž.
 
 
 
TEHNIČKI SEKTOR
 
 
Rukovodilac Službe servisa:
Goran Tarlać, dipl.maš.inženjer
 
 
 
SEKTOR ZA EKONOMSKE I PRAVNE POSLOVE

 
 
Rukovodilac  Službe za pravne poslove:
Miroslav Laslovski, dipl.pravnik
 
Rukovodilac Službe za nabavke
Jovanka Praščević, dipl.ekonomista
 
 
 
SLUŽBA LABORATORIJE
 
Šef odeljenja laboratorije
Biljana Pižurica, dipl.inž.tehnologije

 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije