Pregovarački postupak

Datum objavljivanja Broj javne nabavke Naziv Dokumentacija Rok za dostavljanje ponuda Napomena
18.07.2016. 03/16-1-OP-PP Ostali građevinski materijal I:; Partija 2: Šljunak Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda
19.04.2016. 22/15-OP-PP Isporuka prirodnog gasa
12.04.2016. 03/16-ОP-PP OOSTALI GRAĐEVINSKI I- Gotov beton 21.04.2016.
22.10.2015. 73/15-PP Odrzavanje integralnog informacionog sistema MIS2 OPEN 29.10.2015.
28.08.2015. 61/15-ОP-PP BITUMEN I BITUMENSKE EMULZIJE II: Partija 1: Polimer bitumen PmB 45/80-65 i Partija 2: Polimer-modifikovana bitumenska emulzija PmB KN-6
13.08.2015. 61/15-OP-PP-3 BITUMEN I BITUMENSKE EMULZIJE II Partija 3: Celulozna vlakna za proizvodnju asfaltne mase 20.08.2015.
12.08.2015. 07/15-ОP-PP Ostali građevinski materijal IV-Partija 1: Slivničke rešetke, Partija 2: Sivi liv-šaht poklopac, Partija 3: PVC cevi
26.06.2015. 04/15-OP-PP Ostali građevinski materijal II - Partija 1: Betonski ivičnjaci;Partija 2: Betonska galanterija za popločavanje ;Partija 3: Betonske kanalete za odvod vode,
29.05.2015. 03/15-OP-PP Ostali građevinski I:partija1- rečni; Partija 2-Šljunak prirodni; Partija 3 - Šljunak prirodni 03.06.2015.
09.06.2015. 11/15-OP-PP Potrošni materijal:Ostali potrošni materijal 15.06.2015.

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije