POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADžMENTA

POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA MENADžMENTA
(SRPS ISO 9001:2008; SRPS ISO 14001:2005; SRPS OHSAS 18001:2008)

Javno komunalno preduzeće "Put" Novi sad svoj poslovni uspeh zasniva na proizvodima i uslugama niskogradnje koji su u popunosti usaglašeni sa zahtevima važećih zakona i propisa, tehničkim standardima i zahtevima korisnika, radi postizanja njihovog maksimalnog zadovoljenja.

JKP "PUT" želi da unapredi postojeću i osvoji vodeću poziciju na tržištu Republike Srbije u oblasti proizvodnje i pružanja usluga iz njegove poslovno-proizvodne ponude.

JKP "PUT" stalno poboljšava ukupne performanse poslovanja, performanse gotovih proizvoda i usluga i osvaja nove proizvode i tržišta.

JKP "PUT" utvrđene strateške ciljeve ostvaruje sprovođenjem i kontinuiranim poboljšanjem efikasnosti:

 • Sistema menadžmenta kvalitetom (SRPS ISO 9001:2008),
 • Sistema upravljanja zaštitom životne sredine (SRPS ISO 14001:2005) i
 • Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu(SRPSOHSAS 18001:2008)

Navedeni sistemi obuhvataju:

 • Utvrđivanje i ispunjavanje zahteva kupaca radi povećanja njihovog zadovoljenja;
 • Lidersku ulogu rukovodstva u svim procesima Sistemima menadžmenta kvalitetom, Sistema upravljanjem zaštitom životne sredine i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
 • Upravljanje identifikovanim značajnim aspektima životne sredine i značajnim aspektima po zdravlje i bezbednost na radu kroz kontrolisanu primenu mera za smanjenje zagađenja i smanjenje rizika;
 • Razvijanje svesti i odgovorno i planirano upravljanje otpadom i opasnim materijama na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životna sredina;
 • Iskorišćenje proizvodnih i kreativnih potencijala svakog zaposlenog;
 • Planiranje, sprovođenje, proveravanje, po potrebi preduzimanje preventivnih i/ili korektivnih mera i preispitivanje od strane rukovodstva svih procesa Sistema menadžmenta kvalitetom, Sistema upravljanja zaštitom životne sredine i Sistema upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu;
 • Upravljanje svim procesima menadžmenta kvalitetom, zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka i informacija;
 • Razmatranje prigovora, mišljenja i predloga svih zainteresovanih strana radi preduzimanja mera za njihovo uključivanje u tendencije za poboljšavanje;
 • Razvoj dinamičkih i interaktivnih odnosa sa komitentima i javnošću.

Sa Politikom integrisanog sistema su upoznati svi zaposleni i zainteresovane strane, a za sprovođenje Politike integrisanog sistema odgovorno je najviše rukovodstvo JKP „PUT“.

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije