O nama

Javno komunalno preduzeće “PUT” Novi Sad osnovao je Grad Novi Sad za potrebe izgradnje i održavanja puteva i ulica na teritoriji Novog Sada i prigradskih naselja.

Od nastanka, tadašnje državno preduzeće, se transformisalo u komunalno preduzeće i Javno komunalno preduzeće.
Danas, Javno komunalno preduzeće “PUT” Novi Sad, je tržišni orijentisano, savremeno opremljeno preduzeće, sa implementiranim međunarodnim standardima i akreditovanim laboratorijama.

JKP “PUT” raspolaže: savremenom mehanizacijom, voznim parkom i stručnim ljudskim resursima, koji garantuju kvalitetno i u ugovorenom roku obavljanje poslova: održavanje i gradnje saobraćajnica, izrade i održavanja svetlosne i vertikalne signalizacije, obeležavanje horizontalne signalizacije.

Javno komunalno preduzeće "Put" Novi Sad za potrebe grada u zimskom periodu sprovodi održavanje kolovoza na teritoriji Novog Sada.

Pored navedenog JKP “PUT” Novi Sad vrši i usluge laboratorijskog ispitivanja geomehanike i asfalta, kao i uslužnu proizvodnju asfaltne mase u svim kvalitetima.

Prvi, među preduzećima ovog profila u Srbiji i Jugoistočnoj Evropi uveli smo standarde koji nisu samo pitanje prestiža i građenja imidža, već se nameću kao segment bez koga se u bliskoj budućnosti neće moći poslovati.
U pitanju su procesi akreditacije laboratorije za geomehaniku i laboratorije za asfalt, uvođenje sistema u skladu sa zahtevima standarda:

   - SRPS ISO / IEC 17025:2006
   - SRPS ISO 9001:2008
   - SRPS ISO 14001:2005
   - SRPS OHSAS 18001:2009

U narednom periodu naše aktivnosti će biti usresređene na poboljšanje i proširenje integrisanog informacionog sistema, kao i poboljšanje inplementiranih zahteva standarda.
Cilj uvođenja navedenih standarda je da se delatnost JKP "PUT" učvrsti u svetsku standardizaciju sistema menadžmenta kvaliteta, zaštite životne sredine i obezbeđenja i zaštite zaposlenih, čime se stvaraju svi preduslovi za kvalitetnu i bezbednu uslugu u kontinuitetu.
Inplementirani standardi su obaveza svih zaposlenih, a eliminišu subjektivnost u oceni kvaliteta pružene usluge. Zaposlenima će olakšati rad i učiniće ga bezbednijim, a korisnicima naših usluga omogućiće da kontrolišu i realno ocene sveobuhvatni kvalitet proizvoda i usluga.


ISTORIJAT

Preduzeće je osnovao, 3.januara 1949. godine, Gradski narodni odbor u Novom Sadu, sa ciljem da ono gradi, popravlja i održava gradske ulice, puteve i trotoare, te da grad Novi Sad snabdeva kamenim materijalom potrebnim za ove radove. Prilikom osnivanja preduzeća mašine i oprema koje su mu dodeljene bile su u proseku stare 50 godina i veoma dotrajale.

Na osnovu te i druge arhivske građe pouzdano se zna da je preduzeće iste namene, a čiji je sledbenik JKP “Put” postojalo i decenijama pre toga. Način rada preduzeća se potpuno izmenio u toku poslednjih pola veka. Prosto je nezamislivo da su se nakada putevi gradili pomoću drvenih valjaka, drljača, koje su vukli konji, a da se aspfalt kuvao u velikim loncima na samom gradilištu.

Kontinuiranom pedesetogodišnjom prisutnošću u životu grada preduzeću se menjao status, ono se prilagođavalo aktuelnim društvenim i političkim potrebama, ali je uvek imalo za cilj što efikasnije zadovoljene potreba građana. Sa razvojem tehnike i ubrzanom izgradnjom grada posle II svetskog rata, došlo je do značajnih promena u građevinarstvu u celoj zemlji pa i u našoj firmi. 70-tih godina, sa najsavršenijim mašinama, tog vremena "PUT" je gradio novosadske bulevare, koji su postali njegovo obeležje.

Od 1989. godine Komunalna radna organizacija za puteve “Put” organizovana je kao javno preduzeće i posluje kao jedno od gradskih javnih komunalnih preduzeća, koje obavlja delatnost od opšteg interesa za funkcionisanje Grada Novog Sada.

            

 

STRATEGIJA RAZVOJA

  • Raditi u interesu građana, kao i svih korisnika naših usluga.
  • Usavršavaćemo naša znanja vezana za sve procese u našoj organizaciji (njihove ulaze i izlaze) da bismo njima što bolje upravljali.
  • Svaki problem rešavati sistematski i timski.
  • Neprekidna težnja za kvalitetom izvedenih radova i poštovanje zadatih rokova
  • Stalno raditi na poboljšavanju ugleda naše organizacije.
  • Odlučivaćemo prvenstveno tržišno orjentisani.
  • Težiti efikasnijem i ekonomičnijem poslovanju vodeći računa o zaštiti životne sredine.
  • Prioritetno se usmeriti na poboljšavanje uslova rada, vodeći računa o zdravlju i bezbednostu zaposlenih.
  • Preuzeti lidersku ulogu u oblasti kojom se bavimo

 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije