Kako se vrši prijava oštećnja na saobraćajnicama ?

Saobraćajnice na teritoriji grada su, na osnovu postojeće zakonske regulative, poverene na upravljanje Javnim preduzećima „Putevi Srbije“ i „ZAVOD ZA IZGRADNjU GRADA“ Novi Sad.
Dužnost i zakonska obaveza upravljača je da vrši kontrolu i obezbeđuje nesmetano odvijanje saobraćaja na saobraćajnicama. Ovi poslovi spadaju u poslove od javnog značaja i pojedini delovi iz ove oblasti se mogu poveriti ili dati u nadležnost drugim preduzećima. Tako JKP „PUT“ u ime i za račun pomenutih upravljača po njihovom nalogu obavlja ove poslove.

Prijava oštećenja na saobraćajnicama se vrši od strane:
1) inspekcijskih organa
2) MUP-a Srbije
3) i samog nadzornog organa upravljača

Upravljač procenjuje da li postoji potreba za otklanjanjem oštećenja na saobraćajnicama i u skladu sa tim putem nadzornog organa izdaje nalog „PUT-u“ za otklanjanje istih.
 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije