Istorijat

 

 

 

 


Preduzeće je osnovao, 3.januara 1949. godine, Gradski narodni odbor u Novom Sadu, sa ciljem da ono gradi, popravlja i održava gradske ulice, puteve i trotoare, te da grad Novi Sad snabdeva kamenim materijalom potrebnim za ove radove. Prilikom osnivanja preduzeća mašine i oprema koje su mu dodeljene bile su u proseku stare 50 godina i veoma dotrajale.

 

 Na osnovu te i druge arhivske građe pouzdano se zna da je preduzeće iste namene, a čiji je sledbenik JKP “Put” postojalo i decenijama pre toga. Način rada preduzeća se potpuno izmenio u toku poslednjih pola veka. Prosto je nezamislivo da su se nakada putevi gradili pomoću drvenih valjaka, drljača, koje su vukli konji, a da se aspfalt kuvao u velikim loncima na samom gradilištu.   
   

Kontinuiranom pedesetogodišnjom prisutnošću u životu grada preduzeću se menjao status, ono se prilagođavalo aktuelnim društvenim i političkim potrebama, ali je uvek imalo za cilj što efikasnije zadovoljene potreba građana. Sa razvojem tehnike i ubrzanom izgradnjom grada posle II svetskog rata, došlo je do značajnih promena u građevinarstvu u celoj zemlji pa i u našoj firmi. 70-tih godina, sa najsavršenijim mašinama, tog vremena "PUT" je gradio novosadske bulevare, koji su postali njegovo obeležje.   
  

Od 1989. godine Komunalna radna organizacija za puteve “Put” organizovana je kao javno preduzeće i posluje kao jedno od gradskih preduzeća koje obavlja delatnost od opšteg interesa za funkcije grada.

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije