21.12.2012. god. Vežba vatrogasne spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Novog Sada

Na lokaciji Asfaltne baze JKP „PUT“ Novi Sad u Rumenci danas je održana vežba vatrogasno spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Novog  Sada. Vežba je održana u skladu sa Planom zaštite od udesa  JKP „PUT“.
Događaju je prisustvovao gradonačelnik Novog Sada, gospodin Miloš Vučević,  načelnica Gradske uprave za saobraćaj Viktorija Paunović, član Gradskog veća za saobraćaj i puteve Nemanja Vukčević  i načelnici nadležnih sektora.
U poslednjih nekoliko godina, počev od tragičnog slučaja u kafeu „Laundž“, bili smo u situaciji da je još niz nesrećnih situacija izazvanih  požarom na teritoriji našeg  grada  dodatno aktuelizuje ovu temu i zahteva od svih nas dodatnu pripremljenost u svakom segmentu javnog sektora. Iz tog razloga je rukovodstvo JKP “PUT” smatralo da je potrebno organizovati praktično osposobljavanje zaposlenih u akcidentnim situacijama.
JKP „PUT“ pored svoje redovne delatnosti ima obavezu da sprovodi mere civilne zaštite u vanrednim situacijama, a budući da se izvesni vremenski period ova obaveza nije realizovala takođe je bilo potrebno što pre pristupiti njenoj realizaciji.
Cilj ove vežbe, koja je sprovedena u saradnji sa vatrogasno spasilačkom jedinicom Sektora za vanredne situacije Novi Sad, je da se potvrdi spremnost za izvršavanje zadataka zaštite i spašavanja, stavljajući na raspolaganje sva sredstva kojima raspolažemo radi korišćenja u akcijama zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih nesreća i opasnosti.
 

 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije