Nadzorni odbor

Predsednik:
MIŠEL SABO

 
Članovi:
LjUBINKA BORIČIĆ
MILAN ANTIĆ, iz reda zaposlenih

Biografije:
Mišel Sabo (rođen 21.08.1970.god.) diplomirani građevinski inženjer za puteve i železnice (Građevinski fakultet u Beogradu). Član je revizone komisije za stručnu kontrolu objekata za državu (za teritoriju Vojvodine od 2006.god. do 2015.god.), član je inženjerske komorije Srbije i član je inženjerske komore Crne Gore. Profesionalno opredeljenje vezano je za projektovanje, nadzor i izvođenje : puteva, železnica i aerodroma. U dosadašnjem radu obavljao je niz rukovodeđih funkcija na značajnim projektima u Srbiji i Crnoj Gori. Trenutno je zaposlen u projektnom birou na radnom mestu direktora.
Predsednik Nadzornog odbora na predlog osnivača.

Ljubinka Boričić ( 15.09.1945 Knjaževac ,SFRJ Jugoslavija) diplomirani građevinski inženjer saobraćajno konstruktivnog smera ( Građevinski fakultet u Nišu), posedujem licence za projektovanje i izvođenje radova: 312532504; 311813204; 412532504;411E67110 i licencu sudskog veštaka.
Prvo zaposlenje u trajanju od pet godina u projektnom birou Urbanizm OOUR „Arhitektura“ Novi Sad , kao projektant i nadzorni organ .Nakon toga dve godine u Novograpu OOUR „Tehnika“ na istim poslova . Ostatak radnog staža, do odlaska u penziju, zaposlena u AD „Atelje“ Novi Sad radeći na poslovima projektanta ,nadzornog organa i odgovornog izvođača radova. Za vreme rada u AD „Atelje“ Novi Sad bila rukovodilac projektnog biroa i šef građevinske operative.
U toku rada učestvovala u projektovanju i izvođenju raznovrsnih(različite namene) građevinskih objekata i konstrukcija: industrijskih hala(Niva Novi Sad) , temelja industrijske opreme posebne namene(Pobeda, NIT , Hins), benziske pumpe,ugostiteljski objekti, vojni objekti, skloništa, školska igrališta, saobraćajnica, biciklističkih staza..
Posle odlaska u penziju osnovala Biro za projektovanje i izvođenje građevinskih radov „TEHNIKA“ Novi Sad i nastavila aktivno bavljenje poslovima projektovanja i izvođenja građevinskih objekata različite namene : Adaptacija i sanacija objekata Saveza gluvih i Saveza slepih i slabovidih osoba Vojvodine, izgradnja magacinsko- prodajnog prostora „TEHNOGAS“ Novi Sad sa prilaznim saobraćajnicama, platoom, parkingom, temeljima za cisterne gasa i prateće opreme, vodovodom i kanalizacijom, spoljnom i unutrašnjom rasvetom ; pešačke staze u Bačkom Jarku itd.
Trenutno angažovana kao Nadzorni organ na izgradnji pravoslavnih hramova na teritoriji Novog Sada i objektima privatne namene, takođe i na obavljanju poslova sudskog veštaka.
Član Nadzornog odbora na predlog Osnivača.

Milan Antić ,rođen 13.01.1957.godine. Na Ekonomskom fakultetu u Subitici stekao je zvanje diplomirani ekonomista. Ima bogato radno iskustvo u organizovanju, rukovođenju i upravljanju privrednim društvima.
U dosadašnjem radu obavljao je niz značajnih funkcija , od kojih izdvajamo : Zamenik generalnog direktora Radio Televizije Novi Sad i generalnog direktora „Dnevnik“ Novi Sad.
Od 2013.godine je zaposlen u Javnom komunalnom preduzeću "Put" Novi Sad na poslovima interne revizije.
Član Nadzornog odbora iz redova zaposlenih.

 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije