5.11.2016.god. Uskoro, zvanični početak zimske i završetak građevinske sezone

Kao i svake godine, zvanični završetak  građevinske  sezone je 15. novembar koji istovremeno podrazumeva i početak rada  Zimske službe koja traje do 1.aprila  a u zavisnosti od trenutnih vremenskih uslova obe službe mogu biti aktivne i van ovog zvaničnog datuma, što često bude slučaj. U okviru obilaska punktova zimskih službi Novog Sada članovi Gradskog štaba zimske službe će u ponedeljak 7. novembra obići i JKP“PUT“ koji je nosilac održavanja saobraćajnica na teritoriji Grada Novog Sada zajedno sa prigradskim naseljima.
Program Zimske službe Grada Novog Sada je usvojen, u PUT-u je za početak sezone obezbeđena dovoljna količina putne soli ( 2800 t NaCl ) i magnezijum hlorida ( 11t MgCla2)  uz očekivanje novih količina iz postupka nabavke, a ovih dana pa sve do kraja novembra će se vršiti isporuka putne soli institucijama od javnog značaja na osnovu spiska dostavljenog od strane nadležnih organa ( bolnice, ambulante, škole, predškolske ustanove..) Služba saobraćajne signalizacije privodi završetku i postavljanje vertikalne signalizacije za vožnju u zimskim uslovima.
I ove zimske sezone putni pravci će biti održavani po stepenu prioriteta. Prvi prioritet imaju trase gradskog saobraćajnog prevoza i one se za vreme padavina intenzivno čiste  i tretiraju sredstvima protiv stvaranja poledice. Čišćenju ulica II prioroteta se može pristupiti nakon što se  završi  ciklus čišćenja ulica I prioriteta a u slučaju intenzivnih padavina tek nakon njihovog prestanka. Ulice od manjeg značaja će se čistiti nakon završetka čišćenja ulica I i II prioriteta i po nalogu nadležnih organa.
Kao i svake godine i ovogodišnji Plan rada je prilagođen promenama linija GSP-a, novoizgrađenim ustanovama od javnog značaja, kao i novim deonicama saobraćajnica. Ukupna dužina saobraćajnica iznosi oko 870 km koje JKP“PUT“ održava u zimskim uslovima za Grad Novi Sad od čega se 530 km odnosi na puteve I prioriteta dok za JP “Putevi Srbije“ održava oko 80 km. 
Uporedo sa redovnim aktivnostima na sanaciji i održavanju ulica na području grada i prigradskih naselja izvršene su neophodne pripreme i remont mehanizacije za rad Zimske službe, angažovane su  22 radne jedinice na posipanju soli po maršrutama a 38 jedinica na čišćenju i soljenju. U slučaju vanredne situacije „PUT“ angažuje 52 jedinice a ako ni to nije dovoljno, Gradski štab za vanredne situacije uvodi i druga lica i institucije.
Prema Programu Zimske službe, dežurstva će biti uvedena od 15.novembra u vremenu od 20h do 8h sledećeg jutra, a od 1. decembra počinje 24-časovno dežurstvo.
U slučaju niskih temperatura JKP” PUT” će uvesti i pre ovog termina noćno dežurstvo radi eventualnog preventivnog tretiranja mostova a u slučaju snežnih padavina aktivirati svoju mehanizaciju u skladu sa trenutnom situacijom.
Da podsetimo, da pored poslova na čišćenju i tretiranju saobraćajnica sa solju, poslovi Zimske službe JKP”PUT” obuhvataju i niz drugih aktivnosti kao što su: pranje saobraćajne signalizacije, pročišćavanje upojnih kanala, rigola i koruba na mostovima radi bržeg odvođenja vode sa kolovoza i redovne sanacije oštećenja na putevima tzv ”krpljenje udarnih rupa”.

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije