10.11.2016.god. Intenzivni radovi PUT-a i u novembru

Iako je ove nedelje održana smotra Zimske službe  JKP“PUT“  na kojoj je konstanovano da su učinjene sve pripreme da se sa pojavom prvih snežnih padavina obezbedi  funkcionisanje vitalne mreže saobraćajnica na teritoriji grada, na pragu zimske sezone koja zvanično počinje 15. novembra , ekipe građevinske službe su maksimalno aktivne na raznim poslovima  i na velikom broju lokacija koje su predviđene godišnjim planom održavanja.
U Petrovaradinu se trenutno vrše obimni radovi na pripremi tamponskih slojeva  za ugradnju asfalta u Zanošu, nakon čega će uslediti i asfaltiranje, a planom je predviđena sanacija tri ulice. Takođe se u Petrovaradinu još  radi Gornji put za Ribnjak  kao i popravka pešačke staze, a popravka trotoara betonskom galanterijom u Ulici Pavla Jurišića Šturma.
U Rumenci se vrše popravke kolovoza asfaltom u Arsenija Čarnojevića i Novoj 5, u Veterniku su planirane popravke tucaničkih kolovoza u sedam ulica (Sanska, Obrovačka, Gige Geršića, Marka Servijskog, Ravnogorska, Rajska i Nova 92) U Kaću se vrše popravke kolovoza asfaltom na autobuskim linijama, u Sremskoj kamenici se i dalje radi na uređenju saobraćajnih površina u školi policije, a u ulicama Ružin venac i dr K.Makfel  saniranjeoštećenja na kolovozu tj udarnih rupa kao i čišćenje odvodnih kanala.
U Novom Sadu u Privrednikovoj ulici je u toku ugradnja nosećeg sloja  na jednoj saobraćajnoj  traci, a narednih dana uz povoljne vremenske uslove planirano je asfaltiranje gornjeg habajućeg sloja celom širinom kolovoza. Pešačke staze se popravljaju u Šekspirovoj i Balzakovoj, sanacija udarnih rupa u Ul.Desanke Maksimović, Jovana Subotića i na bus liniji za Sajlovo a završeno je zatvaranje raskopanih javnih površina u Petra Drapšina. Na raskrsnici kod crkve na Novom naselju jedna ekipa radi završne radove na prilazima pešačkim stazama, a druga ekipa i dalje radi na poslovima sanacije asfalta u krugu Kliničkog centra Vojvodine. U Industrijskoj ulici se stružu kolotrazi dok  jedna ekipa radi na izradi prilaza bus stajalištu za pešake u Ul.braće Ribnikara.
Za Пuteve Srbije, jedna građevinska ekipa radi na popravci bankina struganim asfaltom na državnom putu drugog reda Rumenka-Bački Petrovac i na Rumenačkom putu a odeljenje signalizacije nastavlja sa postavljanjem saobraćajnih znakova za Zimsku službu.
 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Najnovije vesti

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     12/16.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     07/12.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     02/06.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     01/02.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     28.11/1.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     29.11.2016.god. Zimska služba JKP „PUT“od juče u I stepenu pripravnosti...opširnije     25/28.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     17/24.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije     25.11.2016.god. Novi asfalt u ulicama u Kovilju i Sremskoj Kamenici...opširnije     21.11.2016.god. Lepo vreme u drugoj polovini novembra, povoljno za građevinske radove ...opširnije      9/16.11.2016.god. Izveštaj zimske službe...opširnije