Квалификациони поступак

Датум објављивања Број јавне набавке Назив Документација Рок за достављање понуда Напомена
06.08.2014. 38/14-КП-2 ПОПРАВКА БАЦАЛИШТА ЗА КУГЛУ И СКАКАЛИШТА У ДАЉ 14.08.2014. II фаза квалификационог поступка
15.07.2014. 14/14-КП-10 II фаза квалификационог поступка-резервни делови 14/14-КП-10 22.07.2014.
26.06.2014. ЈН 14/14-КП-9 II фазе квалификационог поступка за реузервне делове 03.07.2014.
13.06.2014. 14/14 - KП-8 II фаза квалификационог поступка - резервни делови 14/14-КП-8 23.06.2014
30.05.2014. 38/14-2-КП-1 Израда зида за заштиту од буке и израда заштитне ограде обликована по партијама: Партија 1:Израда заштитне ограде( еластична одбојна ограда) типа JDO H1W5, Партија 2: Израда заштитне пешачке ограде Партија 3: Аплицирање хладне дебелослојне пластике и прскане пластике 09.06.2014.
22.05.2014. 14/14-КП-7 II фаза квалификационог поступка-резервни делови 14/14-КП-7 29.05.2014.
14.05.2014. 38/14-1-КП-1 Израда зида за заштиту од буке и израда заштитне ограде обликована по партијама: Партија 1: Израда зида за заштиту од буке Партија 2:Израда заштитне ограде( еластична одбојна ограда) типа JDO H1W5 Партија 3: Израда заштитне пешачке ограде Партија 4: Аплицирање хладне дебелослојне пластике и прскане пластике 22.05.2014.
25.04.2014. 14/14-КП-6 Резервни делови-II фаза квалификационог поступка–14/14-КП-6 05.05.2014.
25.04.2014 38/14-KП-1 II Фаза квалификационог поступка- Радови: Израда зида за заштиту од буке и израда заштитне ограде обликована по партијама: Партија 1: Израда зида за заштиту од буке; Партија 2:Израда заштитне ограде( еластична одбојна ограда) типа JDO H1W5;Партија 3: Израда заштитне пешачке ограде;Партија 4: Аплицирање хладне дебелослојне пластике и прскане пластике 05.05.2014. ПРОДУЖЕН РОК ОТВАРАЊА ПОНУДА НА 08.05.
07.04.2014. 14/14-КП-5 Резервни делови-II фаза квалификационог поступка–14/14-КП-5 15.04.2014.

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније