Квалификациони поступак

Датум објављивања Број јавне набавке Назив Документација Рок за достављање понуда Напомена
19.08.2015. 16/15-KП-10 II фазa квалификационог поступка резервни делови ЈН бр 16/15-КП-10 27.08.2015.
19.08.2015. 101/15-КП-6 Уређење саобраћајних површина у Јиричековој улици у Новом Саду 27.08.2015.
19.08.2015 101/15-КП-5 Поправка пешачких стаза у блоку улица Сељачких буна, Кнеза Милоша и Душана Даниловића у Новом Саду 27.08.2015.
05.08.2015. 101/15-КП-3 РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ ВЕТЕРНИК 14.08.2015.
05.08.2015. 101/15-КП-4 РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ МЗ Адице 14.08.2015.
28.07.2015. 16/15-КП-9 II фази квалификационог поступка резервни делови ЈН бр 16/15-КП-9 05.08.2015.
07.07.2015. ЈН бр 16/15-КП-8 II фазa квалификационог поступка резервни делови ЈН бр 16/15-КП-8 15.07.2015.
25.06.2015. 101/15-КП-2 Појачано одржавање улице Антона Чехова у Новом Саду, редни број ЈН 101/15-КП-2 03.07.2015.
19.06.2015 16/15-KП-7 II фазa квалификационог поступка резервни делови 29.06.2015.
09.06.2015. ЈН 102/15-КП-2 Измештање водовода у зони кружне раскрснице у Бегечу-Партију 6: Општи и завршни радови у области ниске градње. 18.06.2015

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније