Квалификациони поступак

Датум објављивања Број јавне набавке Назив Документација Рок за достављање понуда Напомена
19.05.2016. 16/16-KП-4 II фаза квалификационоф поступка-резервни делови 30.05.2016.
08.07.2016. 16/16-KП-5 II фаза квалификационог поступка резервни делови 18.07.2016.
27.04.2016. 109/16-KП Радови по партијама I фаза квалификационог поступка:Партија 1: Градња и одржавање путева и градских саобраћајница; Партија 2: Општи и завршни радови у области ниске градње 27.05.2016. Нови рок за подношење пријава 01.06.2016.
07042016. 16/16-KП-3 II фаза квалификационог поступка резервни делови ЈН бр 16/16-КП-3 14.04.2016.
01.04.2016. 107/16-KП-1 Набавка и уградња заштитне ограде у улици Славујева у Сремској Каменици 07.04.2016.
18.03.2016. 106/16-KП-2 РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА: Извођење радова на одржавању објеката путне привреде на територији града Новог Сада 28.03.2016.
15.03.2016. 106/16-КП-1 РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ САОБРАЋАЈНИЦА: Уређење спортских терена, платоа и стаза ОШ“Жарко Зрењанин“ у Новом Саду 24.03.2016.
10.03.2016. 16/16-KП-2 II фаза квалификационог поступка резервни делови ЈН бр 16/16-КП-2 18.03.2016.
12.02.2016. 16/16-KП-1 II фаза квалификационог поступка резервни делови ЈН бр 16/16-КП-1 22.02.2016.
30.12.2015. 16/15-КП-15 II фази квалификационог поступка резервни делови 11.01.2016. Нови рок за подношење понуда је 18.01.2016.

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније