Reply to comment

Како се врши пријава оштећња на саобраћајницама ?

Саобраћајнице на територији града су, на основу постојеће законске регулативе, поверене на управљање  Јавним предузећима „Путеви Србије“ и  „ЗАВОД ЗА ИЗГРАДЊУ ГРАДА“  Нови Сад.
Дужност и законска обавеза управљача је да врши контролу и обезбеђује несметано одвијање саобраћаја на саобраћајницама. Ови послови спадају у послове од јавног значаја и поједини делови из ове области се могу поверити или дати у надлежност другим предузећима. Тако ЈКП „ПУТ“ у име и за рачун поменутих управљача по њиховом налогу обавља  ове послове.

Пријава оштећења на саобраћајницама се врши од стране:
1)    инспекцијских органа
2)    МУП-а Србије
3)    и самог надзорног органа управљача

Управљач процењује да ли постоји потреба за отклањањем оштећења на саобраћајницама и у складу са тим путем надзорног органа издаје налог  „ПУТ-у“ за отклањање истих.

Reply

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Breaking news

15.05.2014.год.Планирани радови се одлажу због лоших временских услова Read more     17.9.2013. god. Popravka ulica u Kovilju Read more     28/29.11.2011. год. Дневни извештај Зимске службе Read more     22.09.2011. год. Припремни радови у Улици Николе Пашића Read more     20.04.2011. god. Priprema za nadzor Akreditacionog tela Srbije Read more     20/21.01.2011.god. Dnevni izveštaj Zimske službe Read more     Дневни извештај Read more     Dnevni izveštaj Read more     Дневни извештај Read more     Смотра Зимске службе Read more     Successfully completed works Paster Street Read more     The choice of a new union president Read more