25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици

Користећи сваки леп дан ове недеље,  грађевинске екипе ЈКП“ПУТ“ Нови Сад наставиле су већ започете радове, а кренуло се и са обимним радовима  на још две локације. У Ковиљу у Улици Ласла Гала, тренутно се врши припрема за пресвлачење новим асфалтним слојем. Радови су обимни  и обухватају израду подлоге, постављање ивичњака а затим и пресвачење новим асфалтом у дужини од око 300м. Време предвиђено за ове радове је петнаест дана уз услов одговарајућих временских прилика.
Становници  Шимширове улице у Сремској Каменици  у којој је постојао туцанички коловоз, добиће нови асфалт. Овде се након завршене припреме туцаничке подлоге данас врши уградња асфалта у дужини од око 375м. У Каменици је, такође, извршено асфалтирање и Јабланове улице.     
   Једна екипа ради на санацији коловоза државног пута Футог-Бегеч и на Руменачком путу. Остале грађевинске екипе раде на поправци туцаничких коловоза на Сајлову и у Бегечу, у улицама: Ослобођења, Доситеја Обрадовића и Лазе Костића. У Руменци су завршене поправке асфалтом у Улици српских добровољаца, а у Ветернику улице: Војводе Путника, Војводе Бојовића и Јарославе Јароши. У Петроварадину се раде поправке коловоза асфалтом у Прерадовићевој, Округлићевој, Ф.Штефановића и Динка Шимуловића а поправке тротоара у Улици Косте шокице.   
  Oдељење сигнализације ради на санацији хаварије семафорске сигнализације на раскрсници Футошки пут-Илариона Руварца и обележавање хоризонталне сигнализације на коловозу, бициклистичким и пешачким стазама  све док временски услови то буду дозвољавали.
 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније