Организација

 Основне организационе јединице и њихови унутрашњи организациони делови су:

Сектор за економске и правне послове

  •  Служба за економске послове

• Одељење финансија
• Одељење књиговодства, плана и анализе

  • Служба набавке

• Одељење за јавне набавке
• Одељење комерцијале и магацина

  • Служба за правне послове

• Одељење за правне послове
• Одељење за кадровске и опште послове

Сектор за техничке послове

  • Служба грађевинске оперативе

• Одељење одржавања и градње
• Одељење саобраћајне сигнализације
• Одељење техничке припреме и заштите путева
• Одељење за геодезију и пројектовање
• Одељење уградње асфалтне масе

  • Служба механизације

• Одељење возног парка
• Одељење машинског парка
• Одељење радионице
• Одељење постројења асфалтне базе и производње

  • Зимска служба

Сектор за системску подршку
• Одељење за информационе технологије
• Одељење безбедности и заштите на раду
• Одељење безбедности саобраћаја

Изван сектора, као посебне организационе јединице организоване су:
• Кабинет директора
• Служба лабораторије

Радна места која не припадају организационим јединицама и чији су извршиоци непосредно одговорни директору предузећа су:
• Стручни сарадник I представник руководства за квалитет
• Стручни сарадник I интерни ревизор
• Стручни сарадник за контролу јавних набавки

 

 

 

 

baner8

Baner9

baner10

Road construction

zimaska grna

Semafor

Најновије вести

16/19.12.2016.god. Izveštaj zimske službe...опширније     12/16.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     07/12.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     02/06.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     01/02.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     28.11/1.12.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     29.11.2016.год. Зимска служба ЈКП „ПУТ“од јуче у I степену приправности...опширније     25/28.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     17/24.11.2016.год. Извештај зимске службе...опширније     25.11.2016.год. Нови асфалт у улицама у Ковиљу и Сремској Каменици...опширније     21.11.2016.год. Лепо време у другој половини новембра, повољно за грађевинске радове ...опширније     9/16.11.2016. Извештај зимске службе...опширније